LFPS Oslo ble stiftet i 1992 som et diagnoselag tilsluttet Landsforeningen for Polioskadde (LFPS), som igjen er tilsluttet Norges Handikapforbund (NHF).

 

Virksomheten i styret og årsmøtet i laget er forankret i NHFs lover, og skal i samsvar med NHFs formål arbeide for å ivareta medlemmenes spesielle interesser.

 

Regnskap og årsberetning følger kalenderåret.