Styret

Leder:                          Phuoc Tan Le

Nestleder                     Inger-Lise Delingsby

Styremedlem:              Helle Campbell

Kasserer:                     Annie Karlsen

Sekretær:                     Ragnhild Simonsen

Varamedlem:               Bjørg Østvang