Styret

Styret LFPS-Oslo 2022/2023

Leder:                          Bjørn Olav Rosseland

Nestleder                     Aud Bergstøl

Styremedlem:              Helle Campbell

Kasserer:                     Annie Karlsen

Sekretær:                     Bjørg Østvang

Varamedlem:               Luis Gran

 

Bilde fra det første styremøtet 11.mars 2022. Fra venstre: Annie Karlsen, Luis Gran, Bjørn Olav Rosseland, Aud Bergstøl, Bjørg Østvang og Helle Campbell

Foto: Jørgen Foss.