Medlemsmøter

 28. februar:            Årsmøte med underholdning

 13. juni:                 Sommermøte med underholdning

 19. september:       Høstmøte med tema

 22. november:       Julebord med underholdning.

 

Alle møter er i Oslo Universitetssykehus OUS kantine hos Glaxo Smith Kline i Forskningsveien 2 A.

Frivillige gir oss god hjelp.