Medlemsmøter

 27. februar:            Årsmøte med underholdning

 18. juni:                 Sommermøte med underholdning

 10. september:       Høstmøte med tema

 26. november:       Julebord med underholdning.

 

Alle møter er i Oslo Universitetssykehus OUS kantine hos Glaxo Smith Kline i Forskningsveien 2 A.

Frivillige gir oss god hjelp.