Medlemsmøter

 05. mars:                Årsmøte

 18.  juni:                Sommermøte med underholdning avlyst

 02. oktober:           Høstmøte  

 19. november:       Julebord med underholdning.

 

Alle møter er i Oslo Universitetssykehus OUS kantine hos Glaxo Smith Kline i Forskningsveien 2 A.

Frivillige gir oss god hjelp.