Likepersonsgrupper

Oslo Poliolag har 9 likepersonsgrupper. Gjennomsnittlig blir det avholdt fem møter i året for de ulike grupper.

Likepersonsutvalget består av Bjørg Østvang.