Likepersonsgrupper

Oslo Poliolag har 8 likepersonsgrupper. Gjennomsnittlig blir det avholdt fem møter i året for de ulike grupper.

Likepersonsutvalget koordineres av styret.